OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik za javnu upravu I
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 110917
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Ispitni rokovi:
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik za javnu upravu I Javna uprava - 1. semestar
2.0 110917
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 11:00-12:00

Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
OBVEZNA: Lelija Sočanac, Marijana Javornik Čubrić; English for Public Administration; Narodne novine (2018), str. 3-44
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010), str
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima države i vladavine, javne uprave i birokracije, osnovnim demokratskim načelima, ljudskim pravima i radom Europskog suda za ljudska prava, ustava i ustavnosti i decentralizacije i devolucije uz korištenje relevantne stručne terminologije na engleskom jeziku. U sklopu kolegija definiraju se pojam, značajke i funkcije države.Opisuju se karakteristike i funkcije birokracije. Definira se vladavinu prava i objašnjava trodioba vlasti.Raspravlja se o definiranju ustava i objašnjava značaj ustava i ustavnosti u modernom demokratskom društvu. Raspravlja se o ljudskim pravima i opisuje rad Europskog suda za ljudska prava. Objašnjavaju se pojmovi decentralizacije i devolucije. Posebna se pozornost poklanja usvajanju stručne terminologije i razvijanju komunikacijskih vještina.
Ispitni rokovi
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.