OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik za javnu upravu II
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111392
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Ispitni rokovi:
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik za javnu upravu II Javna uprava - 2. semestar
2.0 111392
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 11:00-12:00

Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
OBVEZNA: Lelija Sočanac, Marijana Javornik Čubrić; English for Public Administration; Narodne novine (2018), str. 47-93
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010), str
Opis predmeta
U okviru kolegija Engleski za javnu upravu II obrađuju se teme vezane uz organizaciju vlasti.
Cilj kolegija je upoznati studente s ustrojem vlade te ulogom zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti obradom različitih vrsta tekstova. Uspoređuju se organizacija vlasti u Republici Hrvatskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Analiziraju se policijske ovlasti i uloga policije. Raspravlja se o međunarodnom pravu i diplomaciji uz korištenje relevantne stručne terminologije na engleskom jeziku.
U obradi svake teme rješavaju se brojni zadaci vezani terminologiju, kolokacije, tvorbu riječi i vještinu prevođenja.
Posebna se pozornost poklanja usvajanju stručne terminologije i razvijanju komunikacijskih vještina. Studenti se potiču na samostalan rad i daljnje proučavanje navedenih tema u obliku izrade prezentacija.
Ispitni rokovi
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.