PRIMJENA EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA:
Primjena europske konvencije za zaštitu ljudskih prava
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166980
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
prof. dr. sc. Marko Šikić - Predavanja
Osnovni podaci
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166980
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Predavanja)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
OBVEZNA: Omejec, Jasna; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis. (Drugo dopunjeno izdanje); Novi informator (2014), str
PREPORUČENA: Herdegen, Matthias; Europsko pravo, hrvatsko izdanje, Biblioteka Prijevodi, ur. Miomir Matulović; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2002), str. 3-30
PREPORUČENA: Maričić, Domagoj; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih slobodas napomenama i sudskom praksom III. izdanje; Novi informator (2012), str
PREPORUČENA: Rodin, Siniša; Ustavnopravni aspekti primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998), br. 1-2; (1998), str. 85.-116
PREPORUČENA: Gomien, Donna; Kratak vodič kroz Europsku konvenciju o ljudskim pravima (hrvatski prijevod Josip Kregar, Dubravka Šimonović); Organizator, Sveučilišna tiskara d.o.o. (1996), str
PREPORUČENA: priredio Božidar Bakotić; Pojedinac pred Europskim sudom za ljudska prava; Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str
PREPORUČENA: Vajić, Nina; Europski sud za ljudska prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 49 (1999.), broj 3-4; (1999), str. 487.-524
Opis predmeta
Cilj kolegija je da polaznici steknu uvid u europski mehanizam zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda protiv protupravnog djelovanja uprave te njihovo osposobljavanje za pravilnu primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne i javne uprave. Cilj kolegija je i stjecanje kompetencija nužnih za sudjelovanje u upravnim prilagodbama u području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s europskim pravnim standardima.

Sadržaj kolegija
Predmet otvara naprednu raspravu o osnivanju, razvitku i utjecaju Vijeća Europe i njegovih međunarodnih pravnih instrumenata na nacionalne pravne poretke država ugovornica. Posebna se pozornost posvećuje donošenju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih protokola uz Konvenciju. Unapređuju se spoznaje o dvostrukom mehanizmu zaštite konvencijskih prava do 1998. (institucionalni i sadržajni aspekt: Europska komisija za ljudska prava i Europski sud za ljudska prava), sadržaju i značenju Protokola br. 11 uz Konvenciju, osnivanju i djelovanju jedinstvenog Europskog suda za ljudska prava od 1. studenoga 1998., te nadzornim ovlastima Odbora ministara Vijeća Europe u provedbi odluka Europskog suda.
Osobita pozornost u raspravi poklanja se važenju Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku, odnosu Ustava Republike Hrvatske i Konvencije, načelima za tumačenje Konvencije, interpretativnim metodama za primjenu Konvencije u postupcima odlučivanja o pravima i obvezama stranaka, te nadležnostima zastupnika Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Iz korpusa primarnog gradiva (sudske prakse Europskog suda za ljudska prava) posebno se analiziraju temeljna načela za pravilno djelovanje uprave: a) načelo zakonitosti u djelovanju uprave, b) diskrecijska ocjena i zabrana arbitrarnog djelovanja uprave; c) načelo jednakosti i načelo zabrane diskriminacije kao obvezujuće maksime u djelovanju uprave, d) načelo razmjernosti u djelovanju uprave i provođenje testa proporcionalnosti u donošenju odluka, e) načelo pravne izvjesnosti i načelo zaštite legitimnih očekivanja stranaka.
Posebna rasprava vezana je uz pojedina upravna područja, i to: a) primjenu Konvencije u području prava udruga, uključujući sindikate, b) primjenu Konvencije u području prava političkih stranaka, c) primjenu Konvencije u području službeničkog prava i sporova iz službeničkih odnosa, d) primjenu Konvencije u području prava stranaca, azilanata i izbjeglica.
Ispitni rokovi
Obavijesti