Engleski jezik pravne struke III
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31569
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić
doc. dr. sc. Snježana Husinec
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Agnes Milovan-Solter , pred.
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke III Pravo - 3. semestar
2.0 31569
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić

prema individualnom dogovoru

Gundulićeva 10, soba 2A
doc. dr. sc. Snježana Husinec

utorkom 13.30 - 14.30 sati 

 

Gundulićeva 10, soba soba 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 11:00-12:00

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

za vrijeme ispitnih rokova online po dogovoru

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Agnes Milovan-Solter , pred.

Srijedom od 14 do 15 sati

Gundulićeva 10, soba br. 6
Literatura
OBVEZNA: L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Bilić, S. Husinec; English for the Legal Profession; Narodne novine (2019), str. 129-200
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010), str
PREPORUČENA: M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004), str
Opis predmeta
Engleski jezik pravne struke III treći je u nizu obveznih kolegija engleskog jezika pravne struke. U ovome se kolegiju usredotočuje na specifičnu pravnu terminologiju pojedinih područja prava. Temelj svih nastavnih cjelina je englesko pravo, dok se u razradi materijala i zadacima povlače usporedbe s hrvatskim pravnim sustavom. U poglavlju o kaznenom pravu izlažu se temelji kaznenog materijalnog i procesnog prava. Tort law, kao posebno područje u engleskom pravu, bavi se građanskim deliktima. Predstavljena je osnovna klasifikacija te su opisani najčešći delikti, kao i procesni aspekt. Posebno je poglavlje posvećeno nemaru, kao čestim povodom za građanske tužbe u engleskom sustavu. U poglavlju o pravu ugovornih obveza izlažu se osnove elemenata ugovora, uvjeta za njegovo sklapanje te predstavljaju najčešće vrste klauzula. Isto tako, predstavljena su najčešća pravna sredstva dostupna u parnicama povodom povrede ugovorne obveze. U poglavlju o obiteljskom pravu izlažu se osnove prava bračne zajednice, životnog partnerstva te prestanka istih u engleskom sustavu. U poglavlju o pravu društava predstavljaju se osnovni oblici poslovanja i društava osoba i kapitala u engleskom sustavu. Konačno, izlažu se osnove radnog prava u smislu pojma radnog odnosa i njegovih oblika, nekih radnopravnih postupaka i pravne zaštite dostupne u okviru istih. Svaka je lekcija popraćena autentičnim tekstovima kojima se pobliže upoznaje sa svakom temom u svrhu proširivanja znanja, kako na nastavi tako i u samostalnom radu.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.