Predmeti koje izvode članovi katedre za međunarodno privatno pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Arbitražno procesno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Arbitražno procesno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Arbitražno procesno pravo - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno građansko procesno pravo - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo opći dio - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo-posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo-posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodna trgovačka arbitraža 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodna trgovačka arbitraža - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno građansko procesno pravo - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo-opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo-opći dio - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo-posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo-posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Osobni statut pravnih osoba 2 5.0
0,0,0
INFO
Osobni statut pravnih osoba - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Arbitražno procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Deliktni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Haška konvencija o mjerodavnom pravu i zaštiti obitelji i djece 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Haška konvencija o sudskom postupku 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javni poredak u međunarodnom privatnom i međunarodnom procesnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodna nadležnost i postupak u europskom sekundarnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodna nadležnost i procesne situacije s EU obilježjem 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodna trgovačka arbitraža 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - opći dio 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - posebni dio 2 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko međunarodno privatno i međunarodno procesno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Osobni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Priznanje i ovrha stranih sudskih odluka i stranih pravorijeka 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ugovorni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u međunarodnom privatnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu 9 4.0
0,0,0
INFO
European Private International Law 10 4.0
1,1,1
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo 10 4.0
1,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo 7 8.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem 10 4.0
0,0,0
INFO
Settlement of Disputes through Arbitration and Mediation 9 4.0
1,1,1
INFO