MAILING LISTS:
ZAGREB JEAN MONNET MAILING LISTS

 

 

Za najnovije obavijesti i informacije o Jean Monnet aktivnostima Katedre,      
  prijavite se na naše mailing liste:

  1) za studente koji pohađaju Jean Monnet predmete, 
       mailing lista za najnovije obavijesti o predmetima i nastavnim materijalima: 

zagreb-jean-monnet-programme-2020@googlegroups.com

 
  2) za naše bivše studente i članove alumni zajednice,
       mailing lista za najnovije obavijesti o aktivnostima Katedre,
       programima, gostujućim predavanjima i ostalim korisnim informacijama:

ejpalumni@googlegroups.com

 
  3) za sve ostale zainteresirane za naše Jean Monnet aktivnosti,
       mailing lista za najnovije obavijesti o aktivnostima Katedre, 
       programima, gostujućim predavanjima i ostalim korisnim informacijama:

jean-monnet-zagreb@googlegroups.com
 

   Našim mailing listama možete se pridružiti pritiskom na gore navedene linkove.